Det officielle / Referat fra generalforsamling 2018

Referat fra generalforsamling 2018

Mariagerfjord Fjerkræklub
Referat fra generalforsamling d. 20/2 2018

Afholdt hos bdr. Nielsen, Rugmarksvej 4, Hobro.
Fremmødt var 6 medlemmer – alle stemmeberettigede

Dagsorden følger lovene
1. Valg af dirigent og stemmetæller
Dirigent: Per Bødker
Stemmetæller: Per Bødker
Indkaldelse godkendt: i Det Grønne Blad i januar, skrives ud til alle medlemmer samt hjemmesiden

2. Formandens beretning
Gennemgang af årets arrangementer:
- Møde med Niels Rasmussen i marts, godt møde hvor vi kom rundt om mange ting.
- Forårsfremvisning i gartneriet Liljenlund
- Juni måned, ingen open by Night
- D. 24/6 sommerfest ved Jørn og Marianne, en rigtig hyggelig dag
- Dyrskue i Hobro, 29 juli, i år med fint vejr
- Udflugt d. 13/8 aflyst pga. for få tilmeldte
- Besøg af Hadsten fjerkræklub d. 19/8
- Hønseaften 10/10 med Holger Thomsen
- Udstilling 4-5 november i Oue, lidt flere dyr tilmeldte end sidst
Beretning godkendt.

3. Regnskab
Kassereren gennemgik regnskabet, der viste et underskud på 8423 pga. af indkøb af nye burer.
Regnskab godkendt.

4. Indkomne forslag
Ingen.

5. Arbejdsplan for 2018
På plads, tjek løbende hjemmesiden

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er: Per Skov, Carsten Sørensen og Birger Kjeldsen

Genvalg til Carsten og Birger, Nyvalgt er Pia Rauff
Valg af bestyrelsessuppleanter
På valg er: Jørgen felthaus og Niels Kristensen – valgt er Per Skov og Niels Kristensen

7. Valg af revisor
På valg er: Alex Skov og Jes Nørgaard – begge genvalgt
Valg af revisorsuppleant
Genvalg til Søren Sørensen

8. Eventuelt
Snak om ny facebook gruppe til vores klub, som Pia styrer og står for. Carsten Sørensen
Skriv til webmaster: Jesper Bak-Jensen  | jesperbj@outlook.dk