Det officielle / Referat fra generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamling d. 23/2 2016 - Mariagerfjord Fjerkræklub
Afholdt hos brdr. Nielsen, Hobro (Jørn Kristensen)
12 medlemmer fremmødt - alle stemmeberettigede
 
Generalforsamlingen var lovlig indvarslet pr. post og i Det Grønne Blad 

Valg af dirigent og stemmetæller
Per Bødker. 

Formandens beretning
Forårsmøde i Hobro med Sven Erik Holm. Godt fremmøde og hyggelig aften.
Forårs-PR hos Liljenlund Gartneri (Jørn Felthaus)
Juni: Open By Night i Hobro (Birger og Carsten)
Juni: Sommerfest hos Jørn Kristensen. God dag, og der må gerne komme lidt flere
Juli: Dyrskue i Hobro. En meget våd dag, for det regnede hele dagen.
August: Udflugt til Herning og omegn. En rigtig god dag.
Oktober: Hønseaften i Hobro med Søren Sørensen.
November: Udstilling i Oue. Lidt flere dyr end forrige år. Endnu engang en god udstilling.
Januar: Præmieuddeling i Terndrup. En rigtig god aften.

Beretningen godkendt.

Regnskab
Samlet overskud af både drift og udstilling: 5648,45 kr.

Regnskabet godkendt. 

Indkomne forslag
Forslag om dækning af udgifter til det medlem, der tager til repræsentantskabsmøde (spisning, kørsel). Forslag vedtaget.
 
Forslag vedrørende udflugter og andre arrangementer: Skal vi have en gave med? Selvom det aldrig kan dække vedkommendes tidsforbrug, men en lille erkendelighed for ulejligheden. Forslag vedtaget.
 
Forslag: En lille erkendelighed til de damer, som bager kage, kaffe og lign. Forslag vedtaget.
 
Ændring af vores vedtægter efter de nye vedtægter, som hovedforeningen har udstukket. Vedtaget.

Arbejdsplan for det komne år
Søs laver en kalender, der bliver mailet rundt.

Valg af bestyrelse
På valg er: Carsten Sørensen, Birger Kjeldsen, Per Skov. Alle genvalgt.

Valg af bestyrelsessuppleanter: På valg er: Niels Kristensen og Jesper Bak Jensen. Valgt er: Niels Kristensen og Jørgen Felthaus.

Valg af revisor
På valg er: Jan Sørensen og Jes Nørregaard. Begge genvalgt.

Valg af revisorsuppleant: På valg er: Alex Skov. Genvalgt. 

Eventuelt
En snak om entré til dyrskue. Diskussion om klubben skal betale for medlemmer, der udfører et stykke arbejde for klubben på dagen. Det bestemmes på næste bestyrelsesmøde.

Dirigenten takker for god ro orden. 

Carsten G. Sørensen
Skriv til webmaster: Jesper Bak-Jensen  | jesperbj@outlook.dk