Det officielle / Referat fra generalforsamling 2015

Referat fra generalforsamling 2015

 
Se referatet her Referat 2015
 
Mariagerfjord Fjerkræklub
Referat fra generalforsamling d. 24/2 2015
 

Afholdt hos bdr. Nielsen, Rugmarksvej 4, Hobro.
Fremmødt var 13 medlemmer – alle stemmeberettigede

Dagsorden følger lovene

1. Valg af dirigent og stemmetæller

Dirigent: Per Bødker
Stemmetæller: Per Bødker
Indkaldelse godkendt: i Det Grønne Blad i januar, skrives ud til alle medlemmer samt hjemmesiden

2. Formandens beretning

Gennemgang af årets arrangementer:
-  PR-stand i april måned ifm. Påsken hos Gartneriet Liljenlund.
   Mange interesserede kiggede ind.
- Medlemsmøde i Hobro med Willy Littaw.
- I maj måned besøg af Aalborg-klubben.
- I juni deltog vi i Open By Night i Hobro. Rigtig mange var interesserede i vores høns.
- 14. juni besøg af Morsø Fjerkræklub, én person mødte op.
- 21. juni afholdte vi sommerfest, igen hos Jørn Kristensen.
   Det var en hyggelig eftermiddag i de dejlige lokaler.
- 26. juli deltog vi i Hobro Dyrskue. Også her var mange inde og se på vores høns.
- I august havde vi en medlemstur til Vendsyssel.
  En rigtig god tur, ærgerligt der ikke var så mange med.
- D. 13. og 14. september deltog vi i Havens Dag, igen hos Gartneriet Liljenlund.
- D. 7. oktober afholdte vi Hønsedag i Hobro, Søren Sørensen var dommer.
  En god aften.
- D. 2. november afholdte vi vores klubudstilling med god tilslutning.
  En rigtig god udstilling.
- I december deltog vi i Landsudstillingen.
- I januar 2015 afholdte vi vores præmieuddeling i Oue. 
Beretning godkendt.

3. Regnskab

Kassereren gennemgik regnskabet, der viste et underskud på 1750,60 kr. pga. nogle ekstraordinære investeringer. 
Regnskab godkendt.

4. Indkomne forslag

Ingen.

5. Arbejdsplan for 2015

Vi prøver at følge mønstret fra sidste år. Vi vil have et medlemsmøde her i marts med Sven Erik Holm.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er: Per Bødker, Søs Søndergaard, Jørgen Felthaus, Jørn Kristensen.
Alle genvalgt. 

Valg af bestyrelsessuppleanter

På valg er: Niels Kristensen og Jesper Bak Jensen. Begge genvalgt, med Jesper som 1. suppleant. 

7. Valg af revisor

Forslåede er Jan Sørensen og Jes Nørgaard. Begge genvalgt.

Valg af revisorsuppleant

På valg er: Alex Skov. Genvalgt..

8. Eventuelt

En lille snak om at åbne op for andre dyr på vores udstilling, evt. duer. Vi vil undersøge, om der findes en dommer, der både kan dømme duer og høns.  

Carsten G. Sørensen
 
 
Skriv til webmaster: Jesper Bak-Jensen  | jesperbj@outlook.dk