Det officielle / Referat fra generalforsamling 2013

Referat fra generalforsamling 2013


Referat fra generalforsamling d. 26/2 2013
Afholdt hos brdr. Nielsen, Hobro (Jørn Kristensen)
12 medlemmer var mødt op – alle stemmeberettigede

Dagsorden følger lovene
1. Valg af dirigent og stemmetæller. Per Bødker.
Indkaldelse/varsel godkendt, i det grønne blad + pr. post

2. Formandens beretning. Han gennemgik de forskellige arrangementer i årets løb, bl.a. PR-udstilling på Gartneriet Liljenlund, deltagelse i Open By Night i Hobro, forårsforedrag, sommerfest, deltagelse i Hobro Dyrskue, besøg af Horsens og Struer Fjerkræforening, udstilling i Oue Hallen, præmieuddeling ligeledes i Oue.
Beretning godkendt.

3. Kassererens beretning.
Underskud, udstilling: 4704,69 kr..
Underskud, ordinær drift: 335,70 kr.
Samlet underskud 5040,59
Kassererens beretning godkendt.

4. Indkomne forslag. Ingen

5. Årsplan for 2013. Forslag modtages gerne.
VI vil prøve de samme aktiviteter som sidste år.

6. Valg af bestyrelsen. På valg er: Per Bødker, Søs Søndergaard, Jørgen Felthaus, Jørn Kristensen.
Alle genvalgt.

Valg af bestyrelsessuppleanter. På valg er Niels Kristensen og Jesper Bak Jensen. Begge genvalgt.

7. Valg af revisor. På valg er: Jan Sørensen og Henry Pedersen.
Begge genvalgt.

Valg af revisorsuppleant. Alex Skov valgt.

8. Eventuelt. En snak om Europaudstilling i Leipzig og komne Europaudstilling i Danmark, 2018.

Dirigenten takker for god ro og orden.

Carsten G. Sørensen.

Skriv til webmaster: Jesper Bak-Jensen  | jesperbj@outlook.dk