Det officielle / Referat fra generalforsamling 2011

Referat fra generalforsamling 2011


Referat fra generalforsamling d. 24/2 201
Afholdt hos brdr. Nielsen, Hobro (Jørn Kristensen)
12 medlemmer var mødt op.

1.
Valg af dirigent og stemmetæller: Per Bødker
 
2.
Formandens beretning: Fredag d. 26/3 havde vi en foredragsaften med Kjeld Sørensen, Solbjerg, hvor vi kom langt omkring hans liv med høns og andre dyr. D. 30/3 havde vi en PR stand hos DLG, Hadsund, folk virkede interesseret. D. 20/6 udflugt til Nordjylland, hvor vi først besøgte Per Alman og så alle hans dværg wyandotter. Derefter til Poul Smith, hvor vi så fugle, høns, gæs og ænder og fik eftermiddagskaffe. Vi havde en god snak om alle hans bestemte holdninger. Dagen afsluttede i Svenstrup hos Else og Poul efternavn, hvor vi så masser af fugle, fisk, duer, høns, gæs og ænder i alle farver og afskygninger. Et meget interessant sted at se. D. 9/6 PR stand til Hobro by fight. Mange interesserede gæster. D. 31/7 deltog vi i Hobro Dyrskue, også en god dag med vores telt næsten fyldt af gæster hele tiden. D. 18-19/9 havde vi en PR stand på gartneriet Liljenlund, hvor der var havens dag. En rigtig god weekend. D. 15/10 hønsdag i brdr. Nielsens lokaler, men desværre var der ikke mødt mange op, næsten kun bestyrelsen. Vores udstilling i Oue d. 6.-7. november var også en succes i år, næsten lige så mange dyr som i år 2009. D. 7/1 2011 havde vi præmieuddeling i Oue Hallens mødelokaler, hvor der var mødt mange medlemmer op, en rigtig hyggelig aften. D. 12.-13. februar 2011 deltog vi i en PR stand i Aalborg Kultur- og Kongrescenter i samarbejde med Vesthimmerlands Fjerkræklub og Aalborg Pryd- og Dværgklub. Rigtig mange mennesker, men svært at vide hvor mange interesserede.             Beretning vedtaget.

 3.
Det reviderede regnskab fremlægges: Der er et overskud på 14199,67 kr. (13641,94 penge fra kredsens nedlæggelse i 2010). Udstillingen gav et underskud på 392,4 kr.

   Regnskab godkendt.

4.
Indkomne forslag: Ingen.

5.
Arbejdsplan for det kommende år: Bestyrelsen er åbne for nye idéer, de modtages meget gerne. En snak om et nordjysk mesterskab med en fælles udstilling for klubberne i de to gamle nordjyske kredse. Vi skal indskyde et startkapital på ca. 1000-2000 kr. Stedet bliver nok Vadum hallen. Klubberne skal finde to mand, som skal indgå i et udstillingsudvalg. Per tager af sted og finder en anden. Næste møde d. 6/3 2011.

6.
Valg af bestyrelse: Jørn Kristensen og Per Bødker genvalgt, Søs Søndergård Harritz nyvalgt.

 Bestyrelsessuppleanter: Per Skov og Niels Kristensen genvalgt.

7.
Valg af revisorer: Jan Sørensen og Henry Pedersen genvalgt.

Revisorsuppleant: Claus Pedersen nyvalgt

8.
Evt.: Vi en lang snak om PR stande, især den store stand i Aalborg Kultur- og Kongrescenter. Jørn mente vi skal være der, også selvom det koster lidt. Det er et positivt signal at sende udadtil ved at vise os med sådan et sted med mange mennesker. Også en snak om vogn til container, ikke fundet en løsning endnu.

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

Carsten G. Sørensen
Skriv til webmaster: Jesper Bak-Jensen  | jesperbj@outlook.dk